مهارت های کاربردی بازاریابی و فروش

بدون امتیاز 0 رای
720,000 تومان

دوره مهارت های کاربردی فروش و بازاریابی آکادمی سمانه به نواز شامل: ارتباطات و اصول و فنون مذاکره، مدیریت و مدیریت فروش، تحقیقات بازار و تجزیه تحلیل داده ها، خدمات مشتری، بازاریابی شبکه های اجتماعی، مدیریت پروژه و مدیریت زمان، تولید محتوا و دیجیتال مارکتینگ، دانش محصول، گوش دادن فعال و حل مسئله، استراتژی و اکتشاف و … می باشد.

90
720,000 تومان

مهارت های کاربردی روابط عمومی

بدون امتیاز 0 رای
720,000 تومان

 دوره مهارت های کاربردی روابط عمومی آکادمی سمانه به نواز شامل: تفکر خلاق و استراتژیک و دیدگاه فراسازمانی، خلاقیت و زیبایی‌شناسی، آشنایی با مختصات شبکه‌های اجتماعی، توانایی ارائه و گزارش‌نویسی، مدیریت زمان و توانایی چند کار به شکل همزمان، مهارت‌های ارتباطی، اشتیاق و آشنایی به شیوه‌خلاق تولید محتوا، فن بیان و تسلط بر ادبیات و نگارش و … می باشد.

14
720,000 تومان

مهارت های کاربردی مشاوره کسب و کار

بدون امتیاز 0 رای
970,000 تومان

دوره مهارت های کاربردی مشاوره کسب و کار آکادمی سمانه به نواز شامل توانایی کار به عنوان بخشی از یک تیم، مهارت های بین فردی و ارتباطی،خلاقیت و نوآوری، آگاهی تجاری و درک محیط های تجاری، توانایی حل مسئله و برنامه ریزی استراتژیک، مهارت های تحلیلی، انعطاف پذیری، توانایی مقابله با فشار و چالش ها و… می باشد.

5
970,000 تومان

مهارت های کاربردی منابع انسانی

بدون امتیاز 0 رای
720,000 تومان

دوره مهارت های کاربردی منابع انسانی آکادمی سمانه به نواز شامل: مدیریت پروژه و مدیریت زمان، استخدام و توسعه منابع انسانی، روابط و همسو سازی کارکنان، تصمیم گیری و حل مسئله، همکاری و همدلی، مدیریت منابع انسانی، استراتژی و خدمات مشتری، گوش دادن فعال و حل تعارض، مهارت شبکه های اجتماعی، ارتباطات و همکاری و … می باشد.

0
720,000 تومان