درباره آکادمی باران سمانه به نواز بیشتر بدانید!

آکادمی باران سمانه به نواز نام مجموعه ای است که با هدف توسعه مهارت های کاربردی نوین و آینده دار تشکیل شده است. این مجموعه با تیم تحقیقاتی قوی و به‌روزی که دارد، دوره‌های آموزشی هوشمندانه‌ای طراحی می‌کند تا علوم فعالیت های حرفه‌ای و موثر را گسترش دهد و افراد توانمند برای شغل‌های نوین برای امروز و فردای کشور بسازد. افرادی که در دنیای تجارت حرفی برای گفتن داشته باشد. در همین راستا آکادمی سمانه به نواز تا کنون بیش از 1300 نفر را به طور مستقیم و غیر مستقیم آموزش داده است. 

پلی میان آموزش و بازار کار

آکادمی سمانه به نواز ، دانشجویان خود را تا رسیدن به بازار کار همراهی خواهد کرد. به‌عبارتی ما معتقدیم اگرچه هر فرد متخصصی می‌تواند وارد بازار کار شود، اما به دلیل تغییرات و دگرگونی‌های بازار کار، دسترسی به بهترین موقعیت شغلی متناسب با مهارت‌های افراد، کمی مشکل و پیچیده است. ما در آکادمی باران سامانه به نواز تلاش داریم با پیوند زدن آموزش به بازار کار، این معضل قدیمی را حل کنیم. آزمون‌های تخصصی در پایان دوره‌های آموزشی آکادمی سمانه به نواز، راهی است برای ساختن رزومه و تاییدیه‌های شغلی تا کارآموزان با داشتن یک گواهی معتبر بتوانند هم خودشان موقعیت‌های بهتری را شناسایی کنند، هم هم‌دوره‌ای‌ها و اساتید آکادمی بتوانند ‌آن‌ها را به شرکت‌های مختلف معرفی کنند و هم پلتفرم استعدادیابی آکادمی سمانه به نواز آن‌ها را به بهترین موقعیت متناسب با سطح کیفی مهارت آن‌ها وصل کند.

مراحل آغاز به کار و رشد آکادمی سمانه به نواز

شروع مشاوره های اجرایی و پروژه های توسعه کسب و کار 1398

بعد از 10 سال فعالیت به عنوان مدیر بازاریابی و فروش شرکت ها، سازمان و کسب و کارهای صنایع مختلف و تعهد بر یادگیری روزانه و مستمر در این سال ها، با تغییر نگرش فعالیت محدود به افزایش دامنه کاری پرداختم و با بهره گیری از دانش علمی و تجربه های عملی، پروژه های اجرایی تدوین برنامه های استراتژیک و آموزش و ارتقای بازاریابی و فروش و توسعه کسب و کار و برندسازی را مدیریت کردم.

تدریس و آموزش مهارت های کاربردی در شرکت ها، سازمان و کسب و کارها 1400

در روند اجرایی پروژه های توسعه کسب و کار که بر ایجاد روال های بازاریابی یکپارچه، افزایش فروش، تبلیغات اثرگذار، حضور موثر در نمایشگاه و برندسازی های صنعتی و خدماتی کالا و محصول استوار بود، بر روال فراخوان، جذب و آموزش استعدادهای جوان و ایجاد مهارت های کاربردی در شغل های تخصصی تمرکز کردم و خوشحالم که در این مسیر زمینه ساز موفقیت تعداد زیادی از جویندگان کار و شاغلین هدفمند بوده ام.

راه اندازی سایت و ارائه آموزش های آنلاین 1401

حضور در فضای کاری و پروژه های فراخوان، جذب، استخدام و آموزش پرسنل در سمت های تخصصی و مدیریت های میانی و ارشد باعث شد که با کمبود دانش تخصصی و ضعف در این زمینه بیشتر از گذشته آشنا شوم. آموزش در سازمان ها بخشی از فعالیتم شد و تصمیم گرفتم با تجمیع و به روزرسانی محتوای آموزشی، سایت آموزشی جامع برای مهارت های کاربردی که دانش تخصصی روز دنیا راه به همراه تجربه های کاربردی ارائه می دهد، راه اندازی کنم. آکادمی آموزشی باران حاصل بیش از 14 سال دانش و تجربه است و به شما مکم می کند تا پس از گذراندن دوره های آن، فرصت های بیشتری برای ایجاد فرصت های شغلی و افزایش درآمد داشته باشید.

برخی از دوره های پرمخاطب

دوره هایی برای ایجاد فرصت های جدید شغلی و افزایش درآمد

آموزش های سازمانی برگزار شده آکادمی باران

بازاریابی فروش تبلیغات برندسازی مدیریت