مهارت های کاربردی منابع انسانی

بدون امتیاز 0 رای
720,000 تومان

دوره مهارت های کاربردی منابع انسانی آکادمی سمانه به نواز شامل: مدیریت پروژه و مدیریت زمان، استخدام و توسعه منابع انسانی، روابط و همسو سازی کارکنان، تصمیم گیری و حل مسئله، همکاری و همدلی، مدیریت منابع انسانی، استراتژی و خدمات مشتری، گوش دادن فعال و حل تعارض، مهارت شبکه های اجتماعی، ارتباطات و همکاری و … می باشد.

0
720,000 تومان