مهارت های کاربردی کارآفرینی

بدون امتیاز 0 رای
720,000 تومان

دوره مهارت های کاربردی کارآفرینی آکادمی سمانه به نواز شامل: بودجه بندی، مدیریت زمان، مهارت های ارتباطی، تصمیم گیری و حل مسئله، مهارت های رهبری، مهارتهای مدیریتی، شبکه سازی، همکاری، گوش دادن فعال، تصمیم گیری و … می باشد.

37
720,000 تومان