مهارت های کاربردی مشاوره کسب و کار

بدون امتیاز 0 رای
970,000 تومان

دوره مهارت های کاربردی مشاوره کسب و کار آکادمی سمانه به نواز شامل توانایی کار به عنوان بخشی از یک تیم، مهارت های بین فردی و ارتباطی،خلاقیت و نوآوری، آگاهی تجاری و درک محیط های تجاری، توانایی حل مسئله و برنامه ریزی استراتژیک، مهارت های تحلیلی، انعطاف پذیری، توانایی مقابله با فشار و چالش ها و… می باشد.

5
970,000 تومان