مهارت های کاربردی مدیرمحصول

بدون امتیاز 0 رای
970,000 تومان

دوره مهارت های کاربردی مدیر محصول آکادمی سمانه به نواز شامل: مدیریت محصول، توسعه محصول جدید، مدیریت پروژه و زمان، ارتباطات و ارتباط بین فردی، بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتریان،استراتژی و استراتژی محصول، تحقیقات بازار و تحلیل داده ها، تجربه کاربر و خلاقیت، تصمیم گیری و حل مسئله، اولویت بندی و کدگذاری محصول و … می باشد.

1
970,000 تومان