مهارت های کاربردی مدیریت استراتژیک

بدون امتیاز 0 رای
970,000 تومان

دوره مهارت های کاربردی مدیریت استراتژیک آکادمی سمانه به نواز شامل: ارتباطات و مذاکره، تصمیمی گیری و حل مسئله، مدیریت تغییر و ریسک، مهارت های تحلیلی و تفکر سیستمی، تحلیل داده ها، برنامه ریزی و تفویض اختیار، SWOT، تفکر انتقادی و یادگیری، تعیین هدف و کار تیمی، مدیریت پروژه و …  می باشد.

7
970,000 تومان

دوره مهارت های کاربردی برندسازی و مدیریت برند آکادمی سمانه به نواز